Талергофский Альманах
Выпуск II. Терроръ въ ГаличинЪ. Терроръ въ БуковинЪ. Отзвуки печати. Терезинъ, Гминдъ, Гнасъ и др. Беллетристика.
Главная » Талергофский Альманах 2
44

ЗалЪщицкій уЪздъ.

С. Зазулинцы. Въ дополненіе и исправленіе извЪстія о моемъ и моихъ родныхъ арестованніи, поданному и подписанному моимъ братомъ въ I. ч. Альманаха 58 стр. слЪдуеть отмЪтить, что войтъ Максимъ Бурденюкъ, постаравшійся загнать насъ въ австрійскую тюрьму, былъ награжденъ австрійцами серебряннымъ крестомъ заслуги согласно газетнымъ офиціальнымъ сообщенямъ. Именно по этому поводу было напечатано пъ вЪнской „Wiener Zeitung" и перепечатано краковскимъ, „Illustrowany-мъ Kurjer-омъ Codziennу"-мъ, № 74, отъ 15 марта, 1916 г. слЪдующее: „Odznaczenia wojenne"... „Srebrny krzyz zaslugi na wstedze medalu walecznosci w uznaniu dzielnego zachowania sie wobec nieprzyjaciela dostal naczelnik gminy Maksym Bordeniuk w Zazulincach."

КромЪ того были арестованы изъ моихъ близкихъ инакомыхъ: свящ. Іоаннъ М. Дольницкій с. Тустань возлЪ Галича и свящ. Василій СтрЪльцевъ с. Бедриковцы. ПослЪдній пробылъ въ ТалергофЪ все время вплоть до закрытія лагеря aвcтp. властями.

B. K. Дольницкій.


knigi@malorus.ru,
malorus.ru 2004-2021 гг.